Slovenská spoločnosť pre liečenie rán

Spoločnosť vznikla 18.12.2012 schválením prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán je multiodborovou odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ako aj Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek (SSSaPA) a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve (SSLAZ).

Členmi spoločnosti sú najmä lekári a sestry viacerých špecializácií, ktorých spoločným zaújmom je liečenie rán.

Zmyslom a cieľom spoločnosti je najmä edukatívna činnosť v oblasti hojenia rán, organizácia odborných seminárov, prednášok a podujatí v uvedenej oblasti. Ďalšími cieľmi je šírenie osvety, vytvorenie odporúčaní, ako aj koordinácia a certifikácia v spolupráci s Ministerstvom Zdravotníctva SR, odbornými spoločnosťami a inými subjektmi na poli zdravotníctva.

iconVýročná správa za rok 2013

Výbor spoločnosti

Dozorná rada:

  • prof. MUDr. Jagienka Jautová,PhD
  • doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
  • MUDr. Marián Rošák

Hojenie a manažment rán
Celoslovenské odborné a vzdelávacie sympózium Slovenskej spoločnosti pre liečenie rán (SSPLR) s medzinárodnou účasťou

21. - 22.10.2016, Hotel Družba, Jasná Viac info

 

Termín podávania abstraktov sa predlžuje do 1.9.2016.
Abstrakty zasielajte e-mailom na adresu mariannahajska@gmail.com

hotel druzba jasna

RÁNY A DEFEKTY logoRÁNY A DEFEKTY 2015
11. a 12. 6. 2015 Hotel Vitality, Třinec
iconViac info
Konferencia s medzinárodnou účasťou o hojení chronických rán, kožných defektov a reparácii tkanív


kostlivy68. chirurgický deň Kostlivého
5. 12. 2014, hotel SAFFRON - Radlinského 27 Bratislava

icon Program

Ústredná téma: „AKÚTNE STAVY V CHIRURGII, SÚČASNÉ TRENDY V LIEČBE CHRONICKÝCH RÁN“


Diabetic foot study Group
12. - 14.9.2014 Bratislava
Názov akcie: Nové poznatky vo všetkých aspektoch starostlivosti o diabetickú nohu


17. Konferencia EPUAP
27.- 29. 8. 2014 Štokholm, Švédsko


Téma: Prevencia a liečba preležanín - od narodenia až po smrť


ewma logoUchádzame sa o členstvo v EWMA
(European Wound Management Association)

V dňoch 14. - 16. 5. 2014 sa zástupcovia výboru SSPLR zúčastnili európskeho kongresu hojenia rán organizovaného európskou asociáciou hojenia rán (EWMA), v Madride, kde bola členom prezídia EWMA odovzdaná žiadosť o pridruženie SSPLR do EWMA a vytvorenie vzájomnej spolupráce.

Žiadosť bola prijatá na prehodnotenie výborom EWMA

Srdečne ďakujeme naším sponzorom za podporu.

Ak nám aj vy chcete pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.


Bioxa Logo hartmann logo systagenix logo