Slovenská spoločnosť pre liečenie rán

Spoločnosť vznikla 18.12.2012 schválením prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán je multiodborovou odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ako aj Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek (SSSaPA) a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve (SSLAZ).

Členmi spoločnosti sú najmä lekári a sestry viacerých špecializácií, ktorých spoločným zaújmom je liečenie rán.

Zmyslom a cieľom spoločnosti je najmä edukatívna činnosť v oblasti hojenia rán, organizácia odborných seminárov, prednášok a podujatí v uvedenej oblasti. Ďalšími cieľmi je šírenie osvety, vytvorenie odporúčaní, ako aj koordinácia a certifikácia v spolupráci s Ministerstvom Zdravotníctva SR, odbornými spoločnosťami a inými subjektmi na poli zdravotníctva.

iconZápisnica zo zasadnutia volebnej komisie SSPLR zo dňa 03.03.2017

Výbor spoločnosti

Dozorná rada:

  • prof. MUDr. Jagienka Jautová,PhD
  • doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
  • MUDr. Marián Rošák

skhr logo


16. - 17. Jún 2017 v Hotel Roca v Košice

Vedecký program sa začína v piatok 16. júna 2017 a končí sa v sobotu 17. júna 2017. Súčasťou vedeckého programu budú zaujímavé témy zaoberajúce sa problematikou hojenia rán, ktoré budú v spoločných sekciách zamerané pre lekárov, zdravotné sestry a zdravotných asistentov. Súčasťou vedeckého programu budú workshopy a interaktívne kazuistiky zamerané na určenie správneho postupu k nehojacej sa rane.

Hlavný koordinátor Slovenského kongresu hojenia rán MUDr. Edward Huľo, PhD.

Viac info o kongrese

RÁNY A DEFEKTY logoRÁNY A DEFEKTY 2015
11. a 12. 6. 2015 Hotel Vitality, Třinec
iconViac info
Konferencia s medzinárodnou účasťou o hojení chronických rán, kožných defektov a reparácii tkanív


kostlivy68. chirurgický deň Kostlivého
5. 12. 2014, hotel SAFFRON - Radlinského 27 Bratislava

icon Program

Ústredná téma: „AKÚTNE STAVY V CHIRURGII, SÚČASNÉ TRENDY V LIEČBE CHRONICKÝCH RÁN“


Diabetic foot study Group
12. - 14.9.2014 Bratislava
Názov akcie: Nové poznatky vo všetkých aspektoch starostlivosti o diabetickú nohu


17. Konferencia EPUAP
27.- 29. 8. 2014 Štokholm, Švédsko


Téma: Prevencia a liečba preležanín - od narodenia až po smrť


ewma logoUchádzame sa o členstvo v EWMA
(European Wound Management Association)

V dňoch 14. - 16. 5. 2014 sa zástupcovia výboru SSPLR zúčastnili európskeho kongresu hojenia rán organizovaného európskou asociáciou hojenia rán (EWMA), v Madride, kde bola členom prezídia EWMA odovzdaná žiadosť o pridruženie SSPLR do EWMA a vytvorenie vzájomnej spolupráce.

Žiadosť bola prijatá na prehodnotenie výborom EWMA

Srdečne ďakujeme naším sponzorom za podporu.

Ak nám aj vy chcete pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.


Bioxa Logo hartmann logo systagenix logo