MUDr. Hana Zelenková, Ph.D., MBA

MUDr. Hana Zelenková, Ph.D., MBA
Člen výboru spoločnosti SSPLR

Vzdelanie:

Jazyky:

Profesné zameranie:

Dermatovenerológia, detská dermatológia, estetická dermatológia, lekárska mykológia (ochorenia nechtov), wound management (hojenie rán na nohách - vredy predkolenia), psoriáza, eczema atopicum, aplikácia ichtyolu, kyseliny glycirhyzinovej a antioxidantov v dermatológii, karboxyterapia

Výskum:

Spoluautorka receptúr dermatokozmetiky s ichtamolom a kyselinou glycirhizinovou. Nové využitia karoxyterapie v dermatológii a iných odvetviach medicíny

Na pracovisku priebežne realizuje klinické štúdie liekov a ošetrovacích materiálov, zodpovedná riešiteľka a koordinátorka 60 multicentrických medzinárodných štúdií.

Odborná prax, funkcie, vyznamenania:

Opakované vyznamenania za rozvoj mesta a okresu Svidník

Vyznamenanie Wroclavskej Univerzity, Poľskej Spoločnosti pre estetickú dermatológiu, Japonskej spoločnosti pre plastickú chirurgiu, Vyznamenanie Brazílskej dermatovenerologickej spoločnosti

Členstvo v odborných spoločnostiach:

Čestný člen Poľskej Dermatovenerologickej spoločnosti, Kubánskej Dermatovenerologickej spoločnosti, Bieloruskej dermatovenerologickej spoločnosti, Kazašskej dermatovenerologickej spoločnosti

Publikácie:

Vyše 500 odborných prednášok v SR a 400 v zahraničí, 550 odborných publikácií domácich a v zahraničí. Členka v redakčných radách časopisov Helios, Journal of Cosmetic Dermatology, Dermatologia estetyczna, DERMA 3.tisícročia, Dermatologia Kliniczna, Acta dermatovenereologica Albanica, Cosmetic Dermatology (Germany).

Od roku 2000 zakladateľka a vydavateľka odborného časopisu DERMA 3. tisícročia.

Vykonáva priebežne edukačnú činnosť - aktívna výchova mladých lekárov a iných odborníkov. Pri jej neštátnom zdravotníckom zariadení funguje akreditované školiace pracovisko Ministerstva školstva a ESCAD.

Priebežne pracuje v médiách - tlač, televízia, rozhlas

2014 – Karboxyterapia – monografia (preloženie do angličtina, ruština, poľština), reedície 2017