MUDr. Peter Samek, PhD.

 

MUDr. Peter Samek
Člen výboru spoločnosti SSPLR

Vzdelanie:

1978-1982 Gymnázium Šmeralova 9, (t.č. Poštová 9) Košice
1982-1988 LF UPJŠ, Košice , všeobecné lekárstvo
1991 I. atestácia z chirurgie: Bratislava
2001 II. atestácia z chirurgie: Bratislava
2004 PhD odbor chirurgia LF UPJŠ Košice - "Cirkulujúce nádorové
bunky u pacientov s nádormi gastrointestinálneho traktu (so
zameraním na rakovinu hrubého čreva a pankreasu)“
2005 Špecializácia v odbore cievna chirurgia: Bratislava

Zamestnanie a zahraničné pracovné a študijné pobyty:

2014 - Všeob. a cievny chirurg, Ambulancia chirurgie a cievnej
chirurgie, Chiraven sro, Košice
2011 - 2014 Cievny chirurg, IMEA CC, Košice
2010 - 2011 všeobecný chirurg + zameranie na cievnu chirurgiu –
consultant, Shetlandské ostrovy, Veľká Británia
2008 - 2010 sekundárny lekár chir. odd.+ chir. amb.
(chirurg a cievny chirurg), NsP Kráľovský Chlmec n.o.
10/2008 Klinická stáž, Kl ciev. Chirurgie,Klinikum SudNorimberg
2008 Consultant Vascular Surgeon , The Whiteley Clinic , Guildford Súkromná prax, klinika jednodňovej venóznej chirurgie
2006 - 2007 Locum Consultant Vascular Surgeon (~ primár), Odd. cievnej
chirurgie,Royal Cornwall Hospital& Peninsula Med School,
Truro,Cornwall, GB
10/2006 Klinická stáž, Jednotka ciev. chirurgie, St. Mary´s Hospital,
London,GB
09/2006 Klinická stáž, Kl. cievnej chirurgie, St. George´s Hospital,
London, GB
2005 - 2006 (čiast. úväzok ) sek.lekár, Kl. cievnej Chirurgie VÚSCH Košice
Chirurgické oddelenie Nsp Provitae n.o. Gelnica
1997 - 2005 odborný asistent I.chir.kl. LF UPJŠ Košice,
člen tímu cievnej chirurgie a transplantácie obličiek
04/96-02/97 1.ročník PhD kurzu Shimane Med. University, Japonsko
10/94-04/96 výskumný pracovník –„Cirkulujúce nádorové bunky“
I.chir.kl. Shimane Medical University Izumo, Japonsko
štipendium japonskej vlády (Monbusho)
09.1992- 04/94 odborný asistent I.chir.kl. LF UPJŠ Košice
1988 –1989 ZVS –ASVŠ Dukla Ban. Bystrica, lekár pre oddiel judo
1988-1992 chir. oddelenie. NsP Gelnica, sekundárny lekár

Publikácie (autor):

Samek P, Bober J, Vrzgula A, Mach P.
Traumatic hemobilia caused by false aneurysm of replaced right hepatic artery: case report and review. J Trauma. 2001 Jul;51(1):153-8. Review. Karentované citácie : 3

Samek P, Bober J, Rosocha J, Harbuľák P, et al.:
Circulating tumour cells in blood of patients with tumours of the gastrointestinal tract. Minireview. Transactions of universities of Košice, 2001 59(4), 38-43

Samek P, Frankovicova M, Arendarcik F, Franko J, Bober J, Mach P:
Chirurgická liečba ruptúry aneuryzmy arteria hepatica sinistra
Prakticka Flebologie 2001, Vol 10, No 1-2, str 57-59

Samek P, Jaššo P, Ondič O, Hegedusová J, Šefčovičová V, Zacharová J,
Baumohlová H, Bohuš P, Rosocha J, Bober J, Sokol L:
”Cell suspension and imprint as positive controls in cytologic detection of isolated
tumour cells in blood and peritoneal lavage in colon and pancreatic cancer.”
Book of abstracts , 29th European cytologic congress, Prague, 2003
(ostatné prezentácie sú dostupné na vyžiadanie)

Publikácie (spoluautor):

Bober J, Vrzgula A, Samek P, Mach P.
[Post-traumatic pseudoaneurysm of an anomalous right hepatic artery with arteriobiliary fistula and hemobilia].Rozhl Chir. 1999 Sep;78(9):457-60. Slovak. Karentované citácie: 1

Franko J, Bober J, Frankovicová M, Závacký P, Vaľko M, Vrzgula A, Harbuľák P, Šudák M, Samek P, Roland R, Beňa L, Grejtovská B. Gastrointestinal surgical complications after kidney transplantation].Rozhl Chir. 2002 Sep;81(9):475-80. Slovak.

Bober J, Samek P. Surgery of the tumours of the liver.
Bratisl Lek Listy. 2002;103(11):403-7. Karentované citácie: 1

Lukáčová Z, Vrzgula A, Samek P, Franko J, Bober J, Kollová A, Stančák M.
[Liver abscess-a rare complication of ventriculoperitoneal drainage-case report].
Rozhl Chir. 2002 Feb;81(2):80-2. Slovak

Reviewer pre zahraničný časopis:

Chinese Medical Journal

Členstvo v spoločnostiach

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie
Slovenská spoločnosť pre liečenie rán
Slovenská angiologická spoločnosť
Slovenská lekárska komora

Odborné záujmy

Ambulantná liečba chronických rán
Liečba defektov končatín cievneho pôvodu – venóznych vredov diabetickej nohy
Liečba chronických žliových a lymfatických ochorení vrátane kompresívnej liečby