Členstvo

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti ako aj sekciou SLS pre Slovenskú spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek a pre Slovenskú spoločnosť laborantov a asistentov v zdravotníctve.

Na realizáciu našich cieľov je dôležitá čo najväčšia členská základňa.

Pre lekárov, ktorí sú členmi SLS je nutné vyplniť žiadosť o rozšírenie členstva. Pre lekárov, ktorí členmi SLS nie sú, je nutné vyplniť prihlášku za člena SLS s doplnenou požiadavkou o členstvo s SSPLR.

Zdravotné sestry by mali byť členmi SSSaPA, následne je nutné podať prihlášku na členstvo s SSPLR.

Prehľad poplatkov za členstvo v SSPLR