Slovenská spoločnosť pre liečenie rán

Spoločnosť vznikla 18.12.2012 schválením prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán je multiodborovou odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ako aj Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek (SSSaPA) a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve (SSLAZ).

Členmi spoločnosti sú najmä lekári a sestry viacerých špecializácií, ktorých spoločným záujmom je liečenie rán.

Zmyslom a cieľom spoločnosti je najmä edukatívna činnosť v oblasti hojenia rán, organizácia odborných seminárov, prednášok a podujatí v uvedenej oblasti. Ďalšími cieľmi je šírenie osvety, vytvorenie odporúčaní, ako aj koordinácia a certifikácia v spolupráci s Ministerstvom Zdravotníctva SR, odbornými spoločnosťami a inými subjektmi na poli zdravotníctva.

iconZápisnica zo zasadnutia volebnej komisie SSPLR zo dňa 03.03.2017

iconSúhrn zápisnice zo zasadania výboru SSPLR 13.9.2017


Výbor spoločnosti

Dozorná rada:

  • Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
  • MUDr. Marián Rošák
  • Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.

 

V dňoch 24- 25.11.2017 v Hoteli Grand, Jasná

sa konal

Kongres SSPLR 2017
s medzinárodnou účasťou

 

z vyše 220 prihlásených sa každý deň kongresu zúčastnilo programu takmer 200 účastníkov

 

program kongresu spolu s abstraktami nájdete tu

prednášky prezentujúcich, ktorí súhlasili s videonahrávkou, budú dostupné na našej stránke po spracovaní

 

 

Tešíme sa na Vás aj budúci rok v termíne

9.-10.11.2018

 

 


Srdečne ďakujeme naším sponzorom za podporu.

Ak nám aj vy chcete pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.


Bioxa Logo hartmann logo systagenix logo