Slovenská spoločnosť pre liečenie rán

Spoločnosť vznikla 18.12.2012 schválením prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán je multiodborovou odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ako aj Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek (SSSaPA) a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve (SSLAZ).

Členmi spoločnosti sú najmä lekári a sestry viacerých špecializácií, ktorých spoločným záujmom je liečenie rán.

Zmyslom a cieľom spoločnosti je najmä edukatívna činnosť v oblasti hojenia rán, organizácia odborných seminárov, prednášok a podujatí v uvedenej oblasti. Ďalšími cieľmi je šírenie osvety, vytvorenie odporúčaní, ako aj koordinácia a certifikácia v spolupráci s Ministerstvom Zdravotníctva SR, odbornými spoločnosťami a inými subjektmi na poli zdravotníctva.


 

Výbor spoločnosti

Dozorná rada:

  • Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
  • MUDr. Marián Rošák
  • Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.

 

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán (SSPLR) ako pridružený člen European Wound Management Association (EWMA)
 

si Vás dovoľuje pozvať na

 

 

Kongres SSPLR 2019

s medzinárodnou účasťou

 

 Wellness hotel Chopok, Jasná, 14-16.11.2019

 

súčasťou kongresu bude rozšírený komplexný kurz hojenia rán

 

1. Informácia sa nachádza tu

 

viac informácií na stránke www.ssplr2019.sk

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

 

 

V dňoch 9-10.11.2018 sa pod organizáciou

Slovenskej spoločnosti pre liečenie rán (SSPLR) ako pridruženého člena European Wound Management Association (EWMA)

 

konal

 

Kongres SSPLR 2018

s medzinárodnou účasťou

 

Téma kongresu: Hojenie rán a komplikácie hojenia rán

 Wellness hotel Chopok, Jasná, 9-10.11.2018

 

Z pozvaných prednášajúcich:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, Poznan, PL - endo NPWT v dolnom GITe

Priv.-Doz. Dr. med. Mike Laukötter, Münster, DE - endo NPWT v hornom GITe

Prim. Dr. Tóth Csaba Zsigmond PhD., Debrecen, HU - diagnostika a liečba chronický rán v teréne poškodenej vaskularizácie

 

spolu s

prvým komplexným kurzom hojenia rán na Slovensku

program a sylabus kurzu nájdete tu

príručku ošetrovania rán a podklady ku kurzu sú dostupné v sekcii pre členov SSPLR

 

Ďalšie informácie o kongrese nájdete na stránke www.ssplr2018.sk.

 

Videozáznamy z 24 prednášok nájdete tu

 

Ďakujeme za úspešný kongres a účasť vyše 250 účastníkov.


 

 

 

V dňoch 24- 25.11.2017 v Hoteli Grand, Jasná

sa konal

Kongres SSPLR 2017
s medzinárodnou účasťou

 

z vyše 220 prihlásených sa každý deň kongresu zúčastnilo programu takmer 200 účastníkov

 

program kongresu spolu s abstraktami nájdete tu

 

Videonahrávky prednášok nájdete tu

 

 

 

 

 

 

 

 


Srdečne ďakujeme naším sponzorom za podporu.

Ak nám aj vy chcete pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.


Bioxa Logo hartmann logo systagenix logo