Slovenská spoločnosť pre liečenie rán

Spoločnosť vznikla 18.12.2012 schválením prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán je multiodborovou odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ako aj Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek (SSSaPA) a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve (SSLAZ).

Členmi spoločnosti sú najmä lekári a sestry viacerých špecializácií, ktorých spoločným záujmom je liečenie rán.

Zmyslom a cieľom spoločnosti je najmä edukatívna činnosť v oblasti hojenia rán, organizácia odborných seminárov, prednášok a podujatí v uvedenej oblasti. Ďalšími cieľmi je šírenie osvety, vytvorenie odporúčaní, ako aj koordinácia a certifikácia v spolupráci s Ministerstvom Zdravotníctva SR, odbornými spoločnosťami a inými subjektmi na poli zdravotníctva.


 

Výbor spoločnosti

Dozorná rada:

  • Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
  • MUDr. Marián Rošák
  • Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.

 

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán (SSPLR) ako pridružený člen European Wound Management Association (EWMA)
 

si Vás dovoľuje pozvať na

 

 

Kongres SSPLR 2020

s medzinárodnou účasťou

 

 Kongres hotel Chopok, Jasná, 12-14.11.2020

 

súčasťou kongresu bude rozšírený komplexný kurz hojenia rán

 

 

Bohužiaľ, uvedený kongres musel byť vzhľadom na pandemickú situáciu zrušený. 

 

 

 

 

 

 

 


Srdečne ďakujeme naším sponzorom za podporu.

Ak nám aj vy chcete pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.


Bioxa Logo hartmann logo systagenix logo