MUDr. Martin Huťan, PhD.

MUDr. Martin Huťan, PhD.
Člen výboru spoločnosti SSPLR

Vzdelanie a práca:

Chirurgické zameranie, špecializácia a absolvované kurzy

Publikačná a prednášková činnosť

Vedecko-vyskumná činnosť

Pedagogická činnosť