Informácie pre odbornú verejnosť

Pre odborné informácie sa, prosím, prihláste do Zóny pre členov.

Pre laickú verejnosť

pripravujeme samostatný web s informáciami o liečení rán

www.liecimerany.sk

 

Informačné portály o ranách:

hojeni-ran.cz

hojenie rán - podstránka Hartmann