Slovenská spoločnosť pre liečenie rán

Spoločnosť vznikla 18.12.2012 schválením prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán je multiodborovou odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ako aj Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek (SSSaPA) a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve (SSLAZ).

Členmi spoločnosti sú najmä lekári a sestry viacerých špecializácií, ktorých spoločným záujmom je liečenie rán.

Zmyslom a cieľom spoločnosti je najmä edukatívna činnosť v oblasti hojenia rán, organizácia odborných seminárov, prednášok a podujatí v uvedenej oblasti. Ďalšími cieľmi je šírenie osvety, vytvorenie odporúčaní, ako aj koordinácia a certifikácia v spolupráci s Ministerstvom Zdravotníctva SR, odbornými spoločnosťami a inými subjektmi na poli zdravotníctva.

 

V októbri a novembri 2022 prebehli korešpondečné voľby do výboru a do dozornej rady SSPLR. Voľby prebehli v súlade s Volebným poriadkom SLS, pričom fukčné obdobie novozvoleného výboru a dozornej rady je od 1.12.2022 do 30.11.2026.


 

Výbor spoločnosti

Dozorná rada:

  • Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
  • Doc. MUDr. Eugen Frišman PhD.
  • MUDr. Norbert Thorma, PhD.

 

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán (SSPLR) ako pridružený člen European Wound Management Association (EWMA)
 

si Vás dovoľuje pozvať na

 

 

Kongres SSPLR 2023

s medzinárodnou účasťou

 

 Hotel Grand Jasná, Demänovská Dolina,  09-11.11.2023

 

súčasťou kongresu bude edukačný kurz hojenia rán, prednášky v tématických blokoch a workshopy

 

viac informácií tu

 

 

 

 

 

 

 


Srdečne ďakujeme naším sponzorom za podporu.

Ak nám aj vy chcete pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.


Bioxa Logo hartmann logo systagenix logo